13 Pro

Volavka popelavá – Ardea cinerea

written by Autor No Comments posted in Ptáci

Volavka popelavá je velký pták. Při letu nás překvapí s rozpětím křídel až 175 cm a dosahuje výšky kolem 100 cm. Jejím nejnápadnějším znakem je dlouhý štíhlý krk a dlouhé končetiny, které ji umožňují pohybovat se i ve větších hloubkách vodních ploch. Je zcela nezaměnitelná, vrchní část je šedá a ze spodní strany špinavě bílá, růžovožlutý zobák tmavé pruhování na krku, černé konce křídel. Létá s pomalými údery křídel, krk má přitom esovitě prohnutý a končetiny natažené.

Volavka popelavá se po většinu roku zdržuje samostatně, výjimkou jsou pouze velké vodní plochy s velkým množstvím potravy, kde se může vyskytovat i větší množství jedinců, vždy však rovnoměrně rozprostřených. Nejaktivnější je brzy ráno a za soumraku.

Podobně jako ostatní druhy volavek má svou speciální taktiku lovu. Bez pohybu vystává ve vodě nebo na souši a upřeně hledí na vodní hladinu nebo na zem a v případě, že se kořist přiblíží na vhodnou vzdálenost, se jí zmocňuje rychlým škubnutím krkem a většinou ji doslova harpunuje.

Volavky popelavá loví ryby různé velikosti, požírá však také obojživelníky, měkkýše, hmyz, často plení i hnízda vodních ptáků. Kořist většinou polyká vcelku, pokud je však příliš velká, vyvrhuje ji a snaží se ji spolykat znovu.

Comments are closed.